Bygglovsritningar

Har ni alldeles egna speciella önskemål så ritar vi upp ert hus tillsammans med er så att vi får millimeter-precision. Detta gör vi i AutoCAD med filformat .dwg eller .dxf, och på så vis kan alla eventuella missar under bygget förutses samt elimineras redan i detta skedet.
Vi skapar alla gällande ritningar som behövs för att er ansökan om
Bygglov ska gå smidigt till hos byggnadsnämnden.

Bygglovsritningar:
– Nybyggnadskarta
– Situationsplan
– Fasader
– Planritning
– Sektionsritning
– Markplanering