NYBROSTRAND - GRÅSÄLEN

Nybyggnation av enbostadshus, endast stomresning samt fasad.