Partners

Partners som vi har etablerad och god kontakt med:

-Entreprenadfirmor
-Certifierad Elinstallatör
-Auktoriserad VVS-installatör, Säker Vatteninstallation
-Energibehovsberäkning för byggnaden
-Konstruktör, konstruktionsritningar enligt EKS10
-Ventilationsritningar, ventilationsdragning
-Injustering & OVK, (Obligatorisk VentilationsKontroll)

Ett husbygge idag kräver specialister inom olika områden. Därför har vi nära och goda relationer med de olika yrkesgrupper som krävs för att ro ett bygge i hamn.