Kontrollansvarig - KA

Då man idag ska bygga nytt hus så omfattas detta av Bygglagstiftning:
Plan- och Bygglagen (PBL)
Plan- och ByggFörordningen (PBF)
Boverkets ByggRegler (BBR)
Kontrollansvarig ska bl.a:

  • medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen
  • hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan
  • se till att kontrollplanen följs
  • vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller
  • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked

Allt detta hjälper vi till med, men även till att ta kontakt med alla andra berörda parter som krävs för att kunna genomföra det viktiga tekniska samrådet i början av bygget, men även den minst lika viktiga slutbesiktningen/slutsamrådet av kommunens byggnadsnämnd.

Berörda parter som vi har god kontakt med

-Certifierad Elinstallatör
-Auktoriserad VVS-installatör, Säker Vatteninstallation
-Energibehovsberäkning för byggnaden
-Konstruktör, konstruktionsritningar enligt EKS11
-Ventilationsritningar, ventilationsdragning
-Injustering & OVK, (Obligatorisk VentilationsKontroll)

Allt detta hjäper vi er med!

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.